AutorefraktometrAutorefraktometr se používá pro objektivní stanovení základních údajů refrakce, tedy jako
výchozího bodu pro objektivní refrakci, prováděnou odborníkem. V našem studiu představuje toto vyšetření první ze pěti kroků.

 Většina autorefraktorů se vyrábí jako kombinace autorefrakto/keratometrů.

Tyto kombinované přístroje se používají jak pro měření zakřivění rohovky a zároveň i stanovení objektivní refrakce.

Díky použití velmi přesného Foucaultova principu měření nejsou nutná ani opakovaná měření ani zprůměrování dosažených dílčích výsledků.