Aberace - Lokalizace odchylek vyššího řádu

tl_files/mereni/4-lokalizace-odchylek-vyssiho-radu.png

 

Výzkum firmy Carl Zeiss objevil způsob jak změřit ABERACE (odchylky vyšších řádů), což jsou zobrazovací vady oka, které mají zásadní vliv na kvalitu vnímaného obrazu. Jedná se především o vadu COMA a TREFOIL, v přeneseném významu obrazové deformace oka. Přístroj i. Profiler vyšle na sítnici vlnoplochu a vyjádří deformaci obrazu do 3D kódů, které jsou později algoritmem zohledněny i v konstrukci brýlové čočky. Oko se tak dohromady s brýlovou čočkou stává opticky stabilnější po celé své ploše. Ke klasicky změřeným dioptriím se tak přidává korekce těchto vad.
Tato individuální brýlová čočka s označením i.Scription® přináší čtyři základní rozdíly v kvalitě vjemu.

  •     brilantní barvy
  •     lepší kontrast
  •     maximální ostrost vidění i v noci
  •     snížení očního stresu

Tento nový krok diagnostiky zraku a inovativní výrobní proces představují v současnosti špičku v možnostech korekce zraku. Dosud nebylo možné zajistit tak ostré vidění i za ztížených podmínek! Orientace v noci je usnadněna odstraněním různých záblesků a reflexů, přičemž okolí je vnímáno s nezvyklou ostrostí a kontrastem. Brýlová čočka i.Scription je revolucí v možnostech moderní optometrie a právem se řadí mezi zásadní události celého oboru oční optiky.

Odchylky vyššího řádu (aberace) jsou závislé na velikosti otvoru zornice a tedy i šířce zorného pole. Jsou příčinou sníženého kontrastu vidění nebo zhoršeného vidění v noci nebo za soumraku.

Analýza těchto odchylek spočívá ve zmapování povrchu rohovky při různé šíři zornice. Přístroj i. Profiler a technologie Wavefront, zobrazí data rohovky do plastického obrázku a vyjádří problematické situace.

Jak je vidět na obrázku technologie Wavefront − vrcholy rohovky jsou zobrazeny červenou barvou a naopak modrou barvou jsou označeny prohlubně. Tyto nerovnosti jsou potom zohledněny při výrobě individuální brýlové čočky i.Scription.